Thông báo thay đổi giờ làm việc

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FINTECH

——–***——–

Số:  …. /2012/TB-FT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

       Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2012

V/v: Thay đổi giờ  làm việc

THÔNG BÁO

Kính gửi:          Ban Giám đốc Công ty

                     –  Các Bộ phận, Phòng Ban

                Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng TC-HC trân trọng kính báo:

1.  Thay đổi giờ làm việc tại văn phòng công ty theo mùa đông bắt đầu từ ngày 01/12/2012 như sau:

 Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng từ 8h00 – 12h00

Giờ nghỉ trưa: từ 12h00 – 13h00

Buổi chiều bắt đầu: 13h00 – 17h0

Thứ Bẩy

Sáng từ 8h00 – 12h00

Chiều : Khối VP tại Tầng 11, P1107, KĐT Nam Trung Yên, CG, HN nghỉ làm việc, Nhà máy và tại công trình làm việc bình thường

2. Giờ làm việc tại công trường và xưởng sản xuất có thể kéo dài hơn so với giờ làm việc đã quy định, căn cứ theo tình hình cụ thể của tiến độ công trình và việc sản xuất kinh doanh. Cán bộ phụ trách công trường và nhà máy chủ động bố trí thời gian làm thêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.

3. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012, Yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                      Xin chân trọng cảm ơn !

PHÒNG TC–HC

                                                                                                                                                           (Đã ký)        

Share Button

Hoặc điền đầy đủ thông tin, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc sớm nhất.

Ý kiến bạn đọc

Chuyên gia tư vấn (24/7): 0904 83 83 15